پگاه آفتاب | راهکار جامع فرایندی پویا
راهـکار جـامع مدیریت منابع انسانی

راهـکار جـامع مدیریت منابع انسانی " تابان "

افزايش ماندگاري و رضایت كاركنان،پيوستگي واحدهاي منابع انساني و ...

راهـکار جــامع فـرایندی

راهـکار جــامع فـرایندی  " افروز "

تسهيل مديريت فرآيندهاي سازماني،بهره‌وري درمديريت منابع مالي و ...

راهـکار مدیریت نگهداری و تعمیرات

راهـکار مدیریت نگهداری و تعمیرات " نت پگاه "

ايجاد ادبیات مشترک و زیرساخت برای مدیریت نگهداري و تعميرات و ...

راهـکار جــامع سازمان الکترونیک

راهـکار جــامع سازمان الکترونیک " آفاق "

تشكيل زيرساخت ارتباطات سازماني،تسريع مديريت اسناد سازماني و ...

هوش سازمانی

هوش سازمانی

استفاده از اطلاعات،افزايش ارزش سازماني و تسهيل و تسریع پايش سازمان و ...

راهکار های عملیاتی

راهکار های عملیاتی

درخواست کار،برنامه ریزی و اجرای تعمیرات،جمع‌آوری داده‌های عملیاتی و ...

راهکار های عمومی

راهکار های عمومی

پرسنلی و کارگزینی، آموزش ،پاداش، حقوق و دستمزد،حضور و غیاب و ...

برنامه ساز سپیده

برنامه ساز "سپیده"

پوشش كامل نيازهاي نرم‌افزارهاي اطلاعات سازمان و تسهيل تعالي سازماني و ...

markazi.png
boshroyeh.png
pol.png
tej.png
bb.png
bes.png
ramin.png
sima.png
sepah.png
saba.png
shabak1.png
omid.png
damavand.png
ghem.png
sabt.png
besat.png
jj.png
neka.png
hodaj.png
shazand.png
kerman.png
tose.png
khalij.png
behin.png
kashan.png
ghom.png
mofateh.png
mehr.png
shabak4.png
sarayan.png

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت، متعلق به شرکت «پگاه آفتاب» می‌باشد.

اجرا و پشتیبانی: کانون تبلیغاتی کروشه