مقالات
مقالات

مقالات (46)

 

عناصری از BPMN که موارد اطلاعاتی را در خلال اجرای فرایند ذخیره می‌کنند یا انتقال می‌دهند به طور کلی به عنوان عناصر آگاه‌کننده  Item aware element  شناخته می‌شوند. عناصر آگاه‌کننده، شامل موضوعات داده‌ای (Data Objects) انبار داده (Data Stores) ورودی داده (Data Input) و خروجی داده (Data Output) است.

راه اصلی مدل‌سازی داده‌ها، استفاده از مورد «موضوع داده‌ای» (Data Object) است. تبادل اطلاعات میان فرایند‌‌ها را می‌توان با «ورودی داده» (Data Input) و «خروجی داده» (Data Output) مدل‌سازی کرد. «انبار داده» هم سازوکاری برای فعالیت‌ها فراهم می‌کند تا در آن اطلاعات ذخیره شده فراتر از مقیاس فرایند، بازیابی و به روز‌رسانی شوند.

 

در BPMN عملکرد فرایند با دنباله‌ای از عناصر جریان (Flow Objects) و با به کارگیری جریان‌های کنترل شده یا کنترل نشده نشان داده می‌شود.  این اعمال کنترل یا عدم کنترل، همگرایی یا واگرایی مسیر‌های فرایند را مشخص می‌کند.

جریان کنترل شده نمایشگرِ جریانی است که از فعالیتی به فعالیت دیگر می‌رود و اجرا شدن آن منوط به گذر کردن از شرطی است که توسط Gateway تعریف شده است. اما جریان کنترل نشده بدون وابستگی یا هیچ شرطی ادامه می‌یابد.  معمولاً یک جریان کنترل نشده یک جریان توالی میان دو فعالیت است که هیچ Gateway‌یی در آن‌ها مداخله نکرده است. ویدئوی بالا درباره جزئیات کنترل شدن یا نشدن جریان توضیح می‌دهد و تعامل انواع Gateway با چند شاخه شدن (Fork)، ترکیب (Merge)، الحاق (join) و انشعاب (Branch) فرایند را مشخص می‌کند.

markazi.png
boshroyeh.png
pol.png
tej.png
bb.png
bes.png
ramin.png
sima.png
sepah.png
saba.png
shabak1.png
omid.png
damavand.png
ghem.png
sabt.png
besat.png
jj.png
neka.png
hodaj.png
shazand.png
kerman.png
tose.png
khalij.png
behin.png
kashan.png
ghom.png
mofateh.png
mehr.png
shabak4.png
sarayan.png

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت، متعلق به شرکت «پگاه آفتاب» می‌باشد.

اجرا و پشتیبانی: کانون تبلیغاتی کروشه